Online развитието в България през 2010г

Значителен ръст на интереса към онлайн бизнеса

Кратък обзор на оналйн развитието в България през 2010г

Изминалата 2010 година, в условията на финансова криза и по всеобщото мнение на колеги в бранша беше положителна за развитието на IT бизнеса – нещо, с което за съжаление не могат да се похвалят повечето други сектори на нашата икономика.

Отбелязва се 10% ръст на продажбите на реклама в интернет на българския пазар, което число ярко контрастира със отрицателната стойност от 14,6%  спад на рекламата при  традиционните медии. Смятаме, че една от причините за този процес е именно финансовата криза. Множество бизнеси бяха принудени да преразпределят рекламните си бюджети, като се насочат към нови за тях, по-ефективни, изгодни и измерими начини за взаимодействие с клиента, а именно онлайн рекламата във всичките й форми.  В този смисъл Българския пазар все повече влиза в унисон със световната тенденция за все по-голямо преразпределение на рекламните бюджети по посока „интернет”. 

Потвърждение на горепосоченото са и сериозните инвестици, които някои телевизии, вестници и радиа направиха през 2010г. с цел затвърждаване на онлайн присъствието си и завидните резултати, постигнати от тях.

Традиционното схващане за недоверчивия към електронната търговия български потребител, през 2010 г. започва да става все по-неактуално.  Интересът към е-пазарът се увеличи чувствително както от страна на бизнеса, така и от страна на крайния клиент.  Значителен ръст се отбелязва и в продажбата на туристически услуги, както и онлайн резервациите.  

През 2010г. възникнаха  и бързо се развиха в големи мащаби много сайтове за групово пазаруване, които се радват на изключителен интерес от страна на крайните потребители при продажбата на услуги и стоки със значителни намаления.  Тази положителна тенденция, продължаваща и до днес, със сигурност ще спомогне за повишаване на доверието към онлайн търговията и ще гарантира повишаващи се обороти за онлайн базираните търговци през 2011г.

В заключение, можем да заявим, че световната финансова криза противно на всички очаквания играе положителна роля по отношение на  IT бизнеса във всичките му аспекти – изработка на уеб сайтове, онлайн реклама, онлайн търговия.  Стагнацията даде повод на много търговци да търсят нови начини за спрявяне с намалелия оборот и  IT бизнесът даде им даде адекватно решение.  Клиентите пък започнаха да се отнасят по-критично към цените на закупуваните от тях продукти и услуги и да търсят най-добрата оферта, която всички знаем най-често се открива в онлайн магазините

Харесвате ли тази публикация?